NA KOM ZEMLJIŠTU ZASNOVATI LUCERKU ILI CRVENU DETELINU?

 Da bi ove leguminoze pokazale svoju punu moć, potrebno je odabrati parcelu čije je zemljište duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno vazdušnim režimom.
Na ovakvom zemljištu, lucerka razvija dubok i razgranat korenov sistem što joj omogućuje bolje snabdevanje vodom i hranivima za maksimalnu produktivnost i dugotrajnost. Lucerka zahteva srednje teška zemljišta neutralne reakcije, tipa černozem, livadska crnica, gajnjača, aluvijum, meliorisane i kultivisane ritske crnice. Jako je osetljiva i ne podnosi kisela zemljišta poput zemljišta sa malim sadržajem kalcijuma, kao što su pseudoglej, opodzoljena gajnjača i sl. Na ovakvom zemljištu tipa pseudoglej, lucerka može uspevati samo ukoliko se izvrši melioracija zemljišta unošenjem dosta kalcijuma, organskog i mineralnog đubriva, kao i regulisanje vlažnosti i intenzivnom obradom. Za luceku je podesna pH vrednost koja se kreće od 6,6 – 7,5.
Nasuprot lucerki, crvena detelina bolje podnosi kisela zemljišta, lošije strukture u nizijama i u brdsko-planinskom području. Optimalna kiselost za crvenu detelinu se krećeod 6-7.

Autor: Darko Simić

Izvor: psss