NA ŠTA TREBA OBRATITI PAŽNJU PRILIKOM KUPOVINE KALEMOVA

Kada da se radi o maloj površini i malom broju kalemova, najbolje je kupovinu obaviti par dana pre sadnje, a to podrazumeva da se tako unapred dogovori sa rasadnikom iz kog se kalemovi kupuju.

Pri kupovini kalemova najbolje je da se uradi pregled svakog kalema pojedinačno i da se kupe samo oni koji zadovoljavaju kriterijume I klase. Posebna pažnja treba da se obrati na spojno mesto korenovog sistema i na razvijenost lastara.

Kontrola spojnog mesta obavlja se tako što se kalem lagano rukom uvija levo i desno i kod dobro sraslog spojnog mesta ne pokazuje se pukotina. Korenove žile ne smeju biti oštećene, niti napadnute patogenima, naročito ne plesnima.

Lastar mora biti potpuno zdrav, sa normalnom bojom kore karakterističnom za datu sortu, 4 do 5 najnižih okaca mora biti normalno razvijeno. Na preseku lastara 3/4 treba da bude drvenasti deo a 1/4 srž lastara, što je srž manja lastar je bolje sazreo.

Dva do tri dana pred sadnju pristupa se pripremi kalemova za sdanju. Najpre se dobro operu, naročito ako su držani u pesku i potope se u vodu na 24 h da povrate svežinu. Nakon vađenja iz vode vrši se pregled kalemova i njihova priprema za sadnju.

Kod klasičnog načina sađenja korenov sistem se skraćuje na 8 -12 cm dužine.

Pojedini korenovi koji su suviše tanki ili polomljeni mogu se odstraniti do osnove. U okviru pripreme sadnog materijala za sađenje vrši se i tretiranje korenovog sistema sa stimulativnim materijama kao što su alfa-naftil sirćetna kiselina, huminska i ulminska kiselina i sl. U praksi, u nedostatku drugih sredstava praktikuje se potapanje korena u rastvor balege, zemlje i vode, a u poslednje vreme u rastvor humusa glistenjaka.

Lastar se prekraćuje na 2 okca.

Izvor: Domaćinska kuća