НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИК РУСИНА У ЂУРЂЕВУ – НАЦИОНАЛНЕ ШВЕТО РУСНАЦОХ У ДЮРДЬОВЕ

Национални празник Русина у Републици Србији данас, у четвртак 17. јануара обележен је на три места у Ђурђеву. Свечано и традиционално у Културно-уметничком Дружтву „Тарас Шевченко”, у Основној школи „Јован Јованович Змај” и Предшколској установи „Ђурђевак”. Програми су одпочели првенствено са химном Републике Србије, а затим и свечаном песмом Русина у Републици Србији.

Обележавање је почело у сеоској школи где су учитељице и наставнице са ђацима припремиле богат програм у којем је учествовао школски хор, драмска и рециторска секција. У програму су учествовали ђаци који уче и изучавају русински језик у тој школи.

Тачно у подне, а у организацији Подручне канцеларије Националног савета Русина у Ђурђеву и у просторијама КУД „Тарас Шевченко” почео је свечани програм. Тада је прочитана историја Русина, развој њихове културе, обарзовања и вере на овим простору и садашње стање. Девојчице из рецитаторске секције Дружтва су прочитале песме писаца из Ђурђева о некадашњој и садашњој судбини и о потешкоће на које наилазе. Пред почетак програма присутне је поздравио Чедомир Божич председник Општине Жабаљ и Борислав Сакач председник Нацоналног савета Русина. Добродошлицу је пожелео и Никола Кухар координатор Подручне канцеларије у Ђурђеву.  

Најмлађи ђурђевчани из мешане групе ђурђевачке Предшколске установе „Ђурђевак” где се учи на русинском језику, овај празник су прославили сходно њиховом узрасту. Говорено им је о томе одакле су се Русини доселили, где су се населили, како су развијали свој посао, а касније и институције. Цртали су русинске народне прдмете, играли су се као деце у времена када су Русини населили садашњу Војводину, добацивали су се са крпеном лоптом и слаґали „чардак” од шапурика.

Централна свечаност прославе овог Дана одржаће се у суботу, 19. јануара у Дому културе у Русинском Крстуру.

 

За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 

Националне швета Руснацох у Републики Сербиї, штварток 17. януара отримане на трох локацийох у Дюрдьове. Святочно и традицийно у Културно-уметнїцким Дружтве „Тарас Шевченко”, Основней школи „Йован Йованович Змай” и Предшколскей установи „Дюрдєвак”. Програми першенствено почали з гимну Републики Сербиї, а потим и святочну писню Руснацох у Републики Сербиї.

Означованє почало у валаскей школи дзе учительки и наставнїци зоз школярами пририхтали богату програму у котрей участвовал школски хор, драмска и рецитаторска секция. У програми участвовали школяре котри уча и виучую руски язик у тей школи.

Точно на поладнє, а у орґанизациї Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Дюрдьове, у просторийох КУД „Тарас Шевченко” почала святочна програма. На нєй пречитана история Руснацох, розвой їх култури, образованя и вири на тих просторох и терашнє становиско. Дзивчата зоз рецитаторскей секциї Дружтва пречитали писнї посетох зоз Дюдьова котри гуторя яку судьбу мали и яку маю у терашнїх часох, о почежкосцох з котрима ше Руснаци стретаю. Пред початок програми присутних поздравели Чедомир Божич предсидатель Општини Жабель и Борислав Сакач предсидатель Националного совита Руснацох, а привитал Микола Кухар коориднатор Подручней канцелариї у Дюрдьове.

Наймладши дюрдьовчанє зоз мишаней ґрупи дюрдьовскей Предшколскей установи „Дюрдєвак” дзе ше учи по руски, тото швето означели на їм прилаплїви способ. Гуторене им одкадз ше Руснаци доселєли, прецо и як дїловали, ровивали свою роботу, а познєйше и институциї. Вони рисовали руски народни предмети, бавели ше як дзеци у тих часох кед Руснаци населєли терашню Войводину, доруцовали ше з платняну лабду и складали „чардак” зоз чуткох.

Централна святочносц з нагоди того Дня отрима ше на соботу, 19. януара у Доме култури у Руским Керестура.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв