НАГРАЂЕНИ СУ НАЈЗАСЛУЖНИЈИ ГРАЂАНИ И КОЛЕКТИВИ – НАГРАДЗЕНИ НАЙЗАСЛУЖНЄЙШИ ГРАЖДАНЄ И КОЛЕКТИВИ

У сали Дома културе у Чуругу, јуче увече одржана је свечана академија, прослава Дана општине Жабаљ – Митровдана. Исто вече додељене су Митровданска награда, Митровданска повеља и Митровданска захвалница.  

Програм је отворен извођењем свечане химне Републике Сербије коју је одпевала Даница Крстић, певачица изворне музике и овогодишња представница Србије на такмичењу за песму Евровизије. Затим су на бини наступили плесна група „Уна сага Сербика” из Београда, гудачки квартет „Мистик чело” из Београда, као и глумице из Српског народног позоришта из Новог Сада и ђаци из Средње школе „22. Октобер” из Жабља који су рецитовали стихове из збирке песама „Тражим помиловање” Десанки Максимовић, док је Хор „Пасторала” из Жабља извео песму „Ово је Србија”.

Пред крај програма Лазар Чонкић члан општинског већа задужен за образовање доделио је признања најбољим ученицима из школа жабаљске општине, а Чедомир Божић председник општине и Радован Чолић председник СО Жабаљ су уручили три Митровданске награде. Митровданску награду, диплому и новац добила је компанија „Глобал сид” из Чуруга, Митровданску повељу полицијска станица Жабаљ, а Митровданско признање Пољопривредно газдинство Салонски из Госпођинаца. Предлоге за ове награде су предлагали грађани на јавном конкурсу, а изабрала их је Комисија за додељивање Митровданских награда општине. Исти дан у згради Општине Жабаљ сечен је славски колач и отворена изложба експоната у згради Народне библиотеке у Жабљу.

У целом програму осим неколико учесника и прочитане историје о важности овог дана за општину није било ничег аутентичног из општине.

 За војвођанске.рс : Б. Ђурђев 

 У сали Дому култури у Чурогу, вчера вечар отримана святочна академия з нагоди означованя Дня Општини Жабель Митра и додзельованє Митровей грамоти, Мировей награди и Митрового припознанє.

Програма отворена зоз святочну гимну Републики Сербиї котру виведла Даница Крстич шпивачка жридловей музики и тогорочна представнїца Сербиї на змаганю за шпиваку Евровизиї. Потим на бини наступели танєчна ґрупа „Уна сеґа Сербика” з Беоґраду, ґудачки квартет „Мистик чело” з Беоґраду, як и ґлумици зоз Сербског народного театру з Нового Саду и школяре зоз Штреднєй школи „22. Октобер” зоз Жаблю котри рецитовали стихи зоз збирки писньох „Глєдам помилованє” Десанки Максимович, док Хор „Пастрала” зоз Жаблю виведол шпиванку „То Сербия”.

 Пред конєц програми Лазар Чонкич член општинскей ради задлужени за образованє найлєпшим школяром зоз школох жабельскей општини уручел припознаня, а Чедомир Божич предсидатель општини и Радован Чолич предсидатель СО Жабель уручели три Митрово награди з нагоди Дня општини. Митрову награду диплому и пенєжну награду достала компания „Ґлобал сид” зоз Чурогу.

Митрову грамоту достала  полицийна станїца Жабель, а Митрово подзекованє Польопривредне ґаздинство Салонски з Ґосподїнцох. Предклади за награди дали гражданє по явним конкуру, а вибрала их Комисия за додзельоване Митрових наградох општини.

Исти дзень у будинку Општини Жабель резани славски колач и отворена вистава експонатох у будинку Народней библиотеки у Жаблю.

У цалей програми крем даскелїх учашнїкох и пречитаней историї о значносци того дня за општину нє було нїякей авентичносци котру тота општина ма.

 

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв