НАЈАВАЉЕНА ИЗРАДА СЕКТОРСКЕ СТРАТЕГИЈЕ О РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Јуче је одржана конференција у оквиру пројекта „Секторска стратегија руралног развоја са акционим планом 2018-2020“. Активности на реализацији пројекта је представио Милош Данилов, координатор за локални економски развој и пројектне активности.  Секторска стратегија за рурални развој са акционим планом 2018-2020, дефинисаће приоритете и тачке које ће указати на то које су то области локалног руралног развоја у којима су највеће потребе за улагањима. На тај начин, олакшаће се планирање буџетских средстава у наредним годинама и отвориће се могућност за стабилније финансирање пројеката. Пројекат суфинансирају Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и општина Кула.

Извор. Општина Кула