НАЈАВАЉЕНА ИЗРАДА СЕКТОРСКЕ СТРАТЕГИЈЕ О РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ