НАЈАВЉЕНЕ НОВЕ МЕРЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

Јуче је у Кули представљен ИПАРД програм (Инструмент предприступне помоћи за рурални развој). Слађана Глушчевић из Регионалне развојне агенције Бачка је упознала пољопривреднике са досадашњом реализацијом овог програма, пренела искуства када је реч о аплицирању за ИПАРД програм и пружила све информације које су потребне како би се прикупила потребна докумeнтација. Она је најавила да ће Министарство пољопривреде Републике Србије током априла, маја и јуна ове године акредитовати три нове мере које се тичу унапређења пољопривредне производње у Србији. То се односи на набавку механизације, изградњу објеката, изградњу складишних капацитета и фарми, подизање и опремање воћњака, стакленика и пластеника. Такође, нове мере предвиђају и инвестиције у изградњу и опремање прерађивачких капацитета (млeкара, месара, воћња и винограда) док ће се трећа мера односити на развој руралног туризма.

Канцеларија за локални економски развој општине Кула (Општинска управа, канцеларија 311 или на телефон 025 751 189) ће заинтересованим пољопривредницима пружити све неопходне информације о ИПАРД програму.

Презентацију су заједно организовали Регионална развојна агенција Бачка и Канцеларија за локални економски развој општине Кула.

Извор: Општина Кула