НАЈПОВОЉНИЈИ КРЕДИТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

У Пећинцима је прошле недеље уприличена промоција кредитних линија Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине које су намењене пољопривредницима и предузетницима. Представник Фонда Дејан Славујевић објаснио је том приликом да је у постојећим условима, рестриктивним мерама због пандемије, добра промоција могућа једино на отвореном где људи могу да дођу и информишу се о могућностима које им пружа Фонд.

“Дошли смо овде да поделимо флајере кредитних линија, јер нам је веома битна интеракција са људима. Сарађујемо ми са сваком општином, с канцеларијом за локални развој скоро на дневном нивоу, али је и ова комуникација веома битна. Развојни фонд је државна институција, седиште му је у Новом Саду, а дајемо кредите пољопривредницима и правним лицима на територији Војводине, и то су тренутно на финансијском тржишту најповољнији кредити. Наши дугорочни кредити су на седам година, уз грејс период од две године, а будући корисник може да бира да ли ће на месечном, тромесечном или на шестомесечном нивоу да враћа ануитете. Фактички, од укупно седам година, човек две године не плаћа ануитете, а имамо и погодност да у случају превременог враћања кредита немамо негативних затезних камата” – објаснио је Славујевић.

А о томе о каквим је конкретно кредитним линијама реч, он каже:

“Имамо конкретно три кредита намењена пољопривредницима: конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду, за куповину пољопривредног земљишта и конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди. Од три кредитне линије, прве две су дугорочне на седам година са каматном стопом два и три посто на годишњем нивоу, и то два посто ако постоји гаранција банке, и три посто ако је реч о хипотеци на земљу. То су, иначе, тренутно најповољнији услови. Наравно, потребно је да пољопривредник, потенцијални корисник, нема неизмирених обавеза према Фонду и према АП Војводини по кредитима одобреним од стране некадашњег Фонда за развој, као и неизмирених обавеза по основу пореза и пословних јавних прихода” – рекао је Славујевић.

Када је реч о краткорочним кридитима, они су једногодишњи, али могу четири пута да се користе па су, практично, као кредити на четири године. Славујевић је посебно истакао кредитну линију за набавку механизације – ту је каматна стопа 1,5 посто, а кредит је на пет година, уз шестомесечни грејс период. За набавку половне и нове механизације потребно је да пољопривредник обезбеди 20 одсто учешћа сопствених средстава, док за набавку прикључних машина учешће није потребно. Износ кредита може бити од 100.000 динара до 10 милиона динара.

Такође, од важности је и конкурсна линија за дугорочне кредите за набавку и обнову опреме и система за наводнајвање из каналске мреже. Код овог кредита, потенцијални корисник не плаћа камату већ то рефундира Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, дакле, пољопривредник плаћа само главницу. Ови кредити су од милион до 50 милиона динара, рок отплате је седам година, а грејс период две године.

Развојни фонд Војводине има и веома повољне кредите за подстицање развоја туризма.

“У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам имамо и кредитну линију за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Секретаријата. Ту је иста прича као и код наводњавања, значи надлежни секреатијат субвенционише камату, и ко се бави етно туризмом, риболовом и слично, може да враћа само главницу кредита” – рекао је Славујевић.

Он је истакао да је процедура аплицирања и добијања кредита максимално поједностављена.

“Довољно је да будући корисник позове телефоном колеге које раде на анализи и обради документације, а у обавези је да само једном дође кад му се одобри кредит. Све је организовано тако да бисмо људима изашли у сусрет и све више упростили процедуре. На тај начин ми јесмо сервис корисницима, како то и треба да буде” – нагласио је Славујевић.

Најзад, ваља споменути и конкурс за инвестициона улагања, као и конкурс за ИПАРД подстицаје. За овај конкурс неопходно је да се захтев поднесе Управи за аграрна плаћања, а потом, са потврдом да је захтев предат, потенцијални корисник ИПАРД подстицаја се обраћа Развојном фонду ради обраде кредита.

На презентацији су представљене и кредитне линије за предузетнике и правна лица. За њих је потребна гаранција банке, или обезбеђење хипотеком уз двогодишњи финансијски извештај којим се доказује да је остварено пословање са нето добитком.

Млађи пољопривредници и предузетници, као и сви они који лакше прате све преко интернета, могу, наравно, о свему да се информишу и на сајту www.rfapv.rs, а за ближе информације на располагању је и телефон 021 454 334.

Извор: Општина Пећинци