NAJVIŠE SUBVENCIJA U 2019. GODINI NAMENJENO POLJOPRIVREDI – AGRARU BAR 36,2 MILIJARDE DINARA

Najviše sredstava po osnovu subvencija za 2019. godinu planira se za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu ne manjem od 36,2 milijarde dinara, piše u uputstvu za pripremu budžeta koje je objavilo Ministarstvo finansija.

U resornom ministarstvu kažu da je u okviru subvencija i budžetskih kredita neophodno preispitati sve programe po osnovu kojih se dodeljuju subvencije i budžetski krediti.

– Prilikom planiranja sredstava za subvencije i njihovih namena posebno treba imati u vidu sve propise koji se tiču državne pomoći – navodi se u dokumentu ministarstva.

Kada je reč o subvencijama za privredu, za ovu oblast su planirana sredstva u visini od 17,59 milijardi dinara.

Prema uputstvu za izradu budžeta za narednu godinu, a koje se tiču subvencija, u okviru razdela Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, subvencije namenjene železnickom i intermodalnom saobraćaju planirane su u ukupnom iznosu od 14,65 milijardi dinara.

„Putevi Srbije“ bi prema projekcijama mogli da dobiju 6,3 milijardi, od čega bi 0,5 milijardi dinara bilo za učešće Republike u Projektu rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja, dok bi „Koridorima Srbije“ moglo pripasti 3,1 milijarda dinara.

Subvencije koje se tiču ministarstava predviđaju da se za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdvoji 0,9 milijardi dinara i to za učešće u kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) koji će biti realizovan preko Fonda za inovacionu delatnost.

U uputstvu za pripremu budžeta stoji da je u okviru razdela Ministarstva rudarstva i energetike potrebno planirati subvencije za JP PEU „Resavica“.

Subvencije namenjene za „energetski ugroženog kupca“ projektovane su na iznos ne manji od 1,32 milijarde dinara.

Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija bi prema ovim planovima moglo pripasti 0,5 milijrdi dinara, a novac se planira kako bi se koristili turistički vaučeri i unapredilo korišćenje turističkih destinacija u Srbiji.

Za finansiranje javnih servisa (RTS i RTV) na razdelu Ministarstva kulture i informisanja planirane su subvencije u iznosu od 4,0 milijardi dinara.

Kada je reč o otplati kamata i pratećih troškova zaduživanja projektovani iznos rashoda po osnovu kamata za 2019. godinu iznosi 103,1milijardi dinara.

Izvor: Tanjug