NALED PREDLOŽIO SMANJENJE POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) 26. januara je Vladi Srbije dala deset ključnih preporuka kako da unapredi uslove poslovanja, među kojima su smanjenje poreza i doprinosa na zarade, uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta, veća predvidivost taksi i naknada. Za deset godina u Sivoj knjizi Alijanse objavljeno je 210 preporuka od kojih je potpuno ili delimično sporovedeno samo 89. Na predstavljaju Sive knjige šef Delegacije EU u Srbiji istakao je da je važno da Srbija nastavi reformu ekonomije i vladavine prava jer je to ključno za pristupanje EU. 

U Sivoj knjizi NALED-a je predloženo i da se zakonski uredi zanatstvo, uvede elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika, unapredi postupak upisa prava u katastar, da se unapredi registar poljoprivrednih gazdinstava i uvede elektronski sistem za dodelu podsticaja. 

Predsednik Upravnog odbora NALED-a Aleksandar Ružević je na predstavljanju Sive knjige kazao da je za deset godina koliko postoji ta publikacija stiglo više od 500 inicijativa za pojednostavljenje birokratije, od čega je 210 preporuka u izdanjima, a u potpunosti ili delimično je sporovedeno samo 89. 

Naveo je da još nije rešeno pet preporuka iz prvog izdanja Sive knjige, koje se odnose na Ministarstvo finansija i Poresku upravu, a u proseku se svake godine rešavalo svega devet predloga. 

„Nismo zadovoljni brzinom rešavanja preporuka, treba da budemo brži i efikasniji“, kazao je Ružević. 

Izdvojio je da su važne preporuke koje su uvažene unapređenje procedura za izdavanje građevinskih dozvola i pojednostavljenje postupka za uplate poreza i dioprinosa na zarade, na jedan umesto na 12 računa. 

Po njegovoj oceni važno je to i što je ukinut pečat, omogućeno automatsko overavanje zdravstvenih knjižica, elektronsko prijavljivanje radnika, izbacivanje radne knjižice iz upotrebe, ukidanje 86 dokumenata za dobijanje porodiljske naknade. 

NALED se u novoj Sivoj knjizi zalaže i da se uvedu svi registri, poput adresnog, kako bi u sistemu e-uprave razmena podataka bila potpuna, i da se omogući preduzećima da čuvaju poslovnu dokumentaciju isključivo u elektronskom obliku. 

Predloženo je i rešavanje naplate potraživanja za isporučene lekove zadravstvenim ustanovama i da se izjednače cene komunalnih usluga za privredu i građane. 

Od 100 preporuka u Sivoj kniizi NALED-a za 2017. godinu rešeno je samo devet. Pojednostavljeno je vođenje evidencije PDV-a, ukinuta je republička administrativna taksa za podnošenje zahteva u postupcima pred katastrom nepoketnosti, pojednostavljena je procedura ostvarivanja prava na porodiljsku nadoknadu, ukinuta upotreba pečata u platnim usligama i regulisano postupanje inspekcije tokom kontrola privrednika.

 

Izvor: euractiv