NAPREDAK U SISTEMU GAJENJA GUSTE SADNJE TREŠNJE

Na osnovu pomoloških istraživanja sve je više onih koji su zainteresovani za gusti sistem sadnje trešnje..
Ovaj kompleksni sitem omogućava gustinu sklopa od 1250 do 2500 stabala po hektaru.. Prinos u ovom sistemu gajenja je dva do tri puta viši u poređenju sa tradicionalnim tasadima, najveći deo roda može se obrati sa zemlje, a krupnoća i kvalitet plodova zadovoljavaju zahteve tržišta.
Kod ovakvog sistema gajenja stabla imaju visinu 2,5-3,5 m, a 75-80% roda se može obrati sa zemlje. U osnovi krune se formiraju stalne skeletne grane da bi se sprečio jak terminalni rast.
Prekraćivanje vođice se vrši samo jednom, nakon sadnje, a u narednim godinama centralna vođica se razvija iz terminalnog pupoljka.Razvoj centralne vođice iz terminalnog pupoljka utiče na umeren rast u gornjim delovima krune. Jaki uspravni mladari koji se mogu razviti ispod terminalnog pupoljka se zakidaju na tri do četri lista ili potpuno uklanjaju tokom leta.
Brunerov dvostruki rez se primenjuje samo jednom ili dva puta na stalnim skeletnim granama zbog njegovog pozitivnog uticaja na grana nje. U periodu rodnosti se primenjuje samo letnja rezidba.

Autorka: Biljana Milosavljević, Dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva
Izvor: PSSS