НАСТАВАК ПРОЈЕКТА ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА У ШКОЛИ У МРАМОРКУ

Обогаћен једносменски рад у основним школама“ је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја који се у Основној школи „Сава Максимовић“ у Мраморку спроводи почев од школске 2019/2020. године. Ова школа је једна од укупно 402 у Србији које су биле обухваћене пројектом и у шк. 2020/2021.години, а  реализација пројекта се наставља и ове школске године.

Колектив је поносан на све активности спроведене током реализације пројекта, у циљу пружања додатне образовно- васпитне подршке у учењу и развоју ученика кроз различите активности. Директорка Љиљана Крничан преноси чиме се то баве ћаци и њихови учитељи и наставници у овој, школској 2021/2022.години:

„Од укупно 148 ђака у школи, радионице у оквиру обогаћеног једносменског рада похађа 92 ученика. Укупан број активности у школи је девет, а реализују их учитељи и наставници. Ученици после часова редовне наставе одлазе кући на ручак, а након ручка долазе у школу на радионице које су предвиђене тог дана.

Активности у оквиру обогаћеног једносменског рада у нашој школи су:

1.Упознајемо се и дружимо са музиком (први циклус)

2.Чаробни свет инструмената (други циклус) које реализује наставница музичке културе Виолета Помар;

  1. Развијање креативних и ствaралачких,као и предузетничких потенцијала ученика које је у шк.2020/2021.години реализовала наставница Викториа Крничан Крстић, а у шк.2021/2022.години их реализују учитељице Бранкица Савић и Родика Стеријан и наставница енглеског језика Александра Сорајић;

4.У здравом телу здрав дух, коју реализује учитељ Зоран Ђурић;

  1. Internationalday – Пројектна интердисциплинарна/тематска настава
  2. Подршка у учењу – додатна настава на енглеском језику
  3. Подршка у учењу енглеског језика ученицима који раде по ИОП-у, које реализује наставница енглеског језика Александра Сорајић;
  4. Подршка ученицима- Корак пред матуром, коју реализује наставница српског језика Драгана Пауновић;

9.Моја школа – моја позорница (Луткарство – израда луткарске представе), коју реализују наставница румунског језика Мариника Пурић и учитељица Бранкица Савић.

Праћење, вредновање и евалуација активности у оквиру ОЈР на основу остварених исхода, врши се од школске 2019/2020.године, а евалуацију су радили ученици, родитељи, наставници и просветни саветници.

Извор: Општина Ковин