НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У СРБИЈИ“

У оквиру наставка спровођења пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“, Републички Геодетски завод, као носилац пројекта, реализовао је 8. априла онлајн радионицу под називом „Продукција видео материјала“ која је одржана у оквиру компоненте видљивости и промоције пројекта.

Радионицу је водила Марија Брандер, ескперт из области стратешких комуникација запослена у Шведској агенцији за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Lantmäteriet. Радионица је била усмерена на питања продукције видео материјала као средства промоције јединице локалне самоуправе у разним областима, затим на методе коришћења софтвера за обраду видео материјала и коначно на питање друштвених онлајн платформи на којима се видео материјали објављују и размењују. Град Сомбор је као један од 10 пилот учесника овог пројекта учествовао у реализацији ове радионице као и осталих пројектних активности.

Извор: Град Сомбор