НАСТАВЉА СЕ СА БЕСПЛАТНОМ ХЕМИЈСКОМ АНАЛИЗОМ ЗЕМЉИШТА

Локална самоуправа Кањижа обавештава регистроване пољопривреднике, да и надаље се могу предавати захтеви за: бесплатну хемијску анализу земљишта у 2018 години!

Један пољопривредник има право на бесплатну хемијску анализу максимално за 10 узорака, на сопственим или закупљеним парцелама, а које се налазе на територији општине Кањижа. Захтеви се могу поднети и за закупљене државне парцеле. Пољопривредници, који имају дуговање по основу пореза на имовину немају право на коришћење бесплатне анализе, а коју финансира општина, све док своја дуговања не измире. Укупан предвиђени број узорака у општини Кањижа је 1000. Подношење пријава се продужује до 22. октобра, односно до испуњавања предвиђеног броја  узорака.

Потребна документација приликом пријаве:

–              фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства,

–              фотокопија личне карте,

–              структура сетвеног плана са тачним катастарским бројем и величином  парцела (фотокопија структуре сетве-друга страна из Трезора у случају да подносилац захтева није извршио обнову регистрације газдинства код саветница за рурални развој),

–              унапред припремљен план сетве (плодоред) за наредне четири године.

Прикупљање пријава и попуњавање пријавног формулара врше саветнице за рурални развој у Градској кући, у канцеларији број 16 на приземљу. Више информација се могу добити од саветница на телефону број: 024/874-236

Узимање узорака на терену врши један Институт из Новог Сада, који ће резултате испитивања достављати произвођачима поштанским путем.

Извор: Општина Кањижа