НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ОБИЛАЗНИЦИ – ГРАДИ СЕ КРУЖНА РАСКРСНИЦА У ПРВОМАЈСКОЈ УЛИЦИ И СПАЈАЈУ ДОВРШЕНЕ ДЕОНИЦЕ

Настављени су дугоочекивани радови на обилазници око Зрењанина – делу кроз граднулички атар – где је до коначног завршетка преостало да се изгради кружна раскрсница на укрштању трасе обилазнице са Првомајском улицом и споје две до сада завршене деонице, на међусобном растојању од 480 метара. 

 Након што је решен технички проблем који је успорио радове – адаптација високонапонског далековода изнад трасе – путари су наставили свој део посла, како би привели намени деоницу обилазнице чијим ће завршетком већи део транзитног саобраћаја моћи да се измести са градских улица. На терену су радници и механизација предузећа “Војводинапут – Бачкапут” из Новог Сада, ангажовани од стране инвеститора, ЈП “Путеви Србије”, који су јуче и данас обележавали позицију будуће кружне раскрснице и обављали земљане радове у том делу. 

Пуштањем у саобраћај деонице дуге 3,7 километара возила у транзиту више неће саобраћати кроз улице у месним заједницама “Граднулица” и “Шумица”, као ни преко моста у Принциповој. Значај дела обилазнице кроз Граднулицу огледа се и у отварању потпуно новог улаза/излаза у град и из њега – са кружне раскрснице на завршетку Првомајске улице – где ће бити могуће и формирање нове пословне зоне. Неколико пословних објеката на том потезу већ је подигнуто или је у фази градње. 

На овом делу обилазнице подигнут је и најскупљи објекат на целокупној траси – мост преко Бегеја – и то је први нови мост саграђен у Зрењанину након три деценије. 

 Упоредо са завршетком трасе између Михајловачког и Темишварског друма, у припреми је и документација за радове на последњој деоници, дужине 3,6 километара, до индустријске зоне “Југоисток”. На тој деоници предвиђена је изградња кружне раскрснице на путу за Лазарево/Сечањ/Вршац, као и изградња надвожњака преко железничке пруге и препуста преко Александровачког канала. Завршен је поступак експропријације и Град Зрењанин чини напоре да, у сарадњи с Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије и ЈП “Путеви Србије”, обезбеди средства, комплетира обилазницу у пуној дужини од 14,5 километара и реши све присутнији проблем транзитног саобраћаја кроз град.  

Извор: Град Зрењанин