НАВОДЊАВАЊЕ: БУНАРСКА ВОДА ИЛИ КИШНИЦА?

Многи пољопривредници имају дилему коју воду да користе за наводњавање и заливање. Да ли је боља кишница или бунарска вода? Стручњаци су радили различита истраживања и дошли до занимљивих података. Бунарска вода садржи растворене соли различитих минерала, чије количине и присутност зависе од поџемних стена кроз које пролази вода, а разликује се од локалитета до локалитета. Насупрот њима кишница и остале атмосферске падавине су сиромашне растворима минералних материја, али су зато богатије у смислу присуства растворених гасова О2, ЦО2,СО2, где неки од њих растварањем у води дају благу киселост. Уколико је њихово присуство веће онда долази до падања такозваних киселих киша.

Извор: агробизнис магазин / aгропрес