NE PALITE ŽETVENE OSTATKE

Vojvodjanske vesti sa geografskim poreklom, apeluju na poljoprivrednike da ne pale žetvene ostatke, jer time mogu izazvati požare ogromnih razmera.

Nedostatak teške mehanizacije nije opravdanje, a posebno ako se radi na parcelama u blizini objekata ili naseljenih mesta.

Spaljivanjem strništa poljoprivrednici čine sebi najveću štetu jer tako iz zemljišta nestaje azot, dok kalijum i fosfor ostaju u pepelu i na taj način im prave dodatne probleme.

Naša novinarska ekipa je danas na putu Zrenjanin Novi sad, videla na više mesta kako se viori vatra iz njiva u blizini puta.