NEGA MLADIH ZASADA VOĆA

Voćno stablo se dobro i brzo razvija i donosi plod samo pod uslovom ako se, pravilno neguje. Vremenom zemljište u voćnjacima podložno je nizu nepovoljih promena, kao što su zakorovljavanje, zaledinjavanje, zbijanje, isušivanje i osiromašenje u hranljivim materijama. Zbog toga zemljište u voćnjacima mora redovno da se održava da bi se pospešio rast i razvoj korenovog sistema.
Na plodnim zemljištima povoljno je gajiti uzrodice a na nedovoljno plodnim prvo zelenišno đubrenje pa onda gajenje uzrodica, zastiranje i jalovi ugar oko samih voćaka.
Prve dve-tri godine po sađenju žile voćaka rastu jedan i po put brže nego grane krune. Na primer, ako je širina krune 1m, žile rastu do l,5m pa i više. Za rast voćaka neophodno je da zemljište oko voćaka ima dovoljno hranljivih materija i vlage, da se spreči razvijanje korova koji voćkama oduzima hrahljive materije. Korov se uništava čestom obradom zemljišta i herbicidima.
Zemljište oko voćaka prekopava se u jesen, posle opadanja lišća: kod jabuke i kruške na dubinu 20-25 cm, i to oprezno, da se ne bi povredile žile, a kod višnje i dunje, ako se žile nalaze blizu površine zemljišta, dubina obrade je 18-20 cm.Pri riljanju ašov treba držati malo ukoso da bi se izbeglo veće presecanje žila. Grudve zemlje pri jesenjem riljanju ne treba usitnjavati, jer grudve bolje upijaju i zadržavaju vlagu.
U toku leta zemljište oko voćaka okopava se 3-4 puta na dubinu 10-12 cm. Rokovi kopanja zavise od padavina, zalivanja i pojave korova. Obrada se prekida polovinom septembra da bi se zaustavio rast letorasta, inače oni ne sazrevaju I mogu izmrznuti u toku zime. Sa starenjem voćaka obrađena površina oko voćaka se svake godine povećava za pola metra.
Površinu oko voćaka dobro pokrivati (malčovati) svežim stajnjakom i biljnim otpacima u sloju 12 do15 cm. Pod malčom se zemljište manje sabija i bolje se čuva vlaga. Malč dat u jesen pretvara se u zgorelu organsku materiju i pri prekopavanju meša se sa zemljom. Korov koji se pojavi treba čupati ili uništavati herbicidima.
Autorka: Dipl.inž. Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS