НЕГОВАЊЕ ПАРТНЕРСКОГ ОДНОСА СА ПРИВРЕДОМ – ПРИОРИТЕТ

У складу са једним од приоритета своје пословне политике Управа царина настоји да препозна потребе компанија и да им увек, када за то постоје законске могућности, изађе у сусрет.

Добар пример таквог приступа је отварање издвојене филијале Слободне зоне Крушевац у простору привредног друштва EUROTAY, у Адранима надомак Краљева, за шта је уз подршку Управе царина била неопходна сарадња царинарница Крушевац и Краљево.

Ова реномирана, извозно оријентисана турска компанија бави се производњом џинса за светски познате брендове и поред три фабрике које има у Турској, отворила је и по једну у Алжиру и Србији. Располаже најсавременијом опремом и у овом тренутку у нашој земљи запошљава око 500 радника, са тенденцијом проширивања производних капацитета.

Након што се привредно друштво обратило Управи царина са потребом да се нађе начин како би комплетно пословање и неопходне царинске процедуре могли да обаве у Слободној зони Крушевац, у кратком року су обезбеђени сви неопходни услови да се тим потребама изађе у сусрет, а пословање олакша.

То представља својеврсни искорак и доказ партнерства и поверења између привредне заједнице и царине, јер су створени сви услови за несметано функционисање привредног друштва у оквиру Слободне зоне Крушевац иако оно територијално припада царинарници Краљево. Захваљујући томе, овом великом произвођачу џинса биће омогућена боља логистичка подршка и ефикасније царињење. 

Управа царина Србије и овим гестом потврђује доследност у настојању да чини све што је у њеној моћи како би допринела оснаживању целокупног домаћег привредног амбијента.