НЕКАДАШЊЕ ДИВЉЕ СМЕТЛИШТЕ У НАКОВУ ЈЕ ОЧИШЋЕНО И ПОШУМЉЕНО

Да Наковчани имају намеру да некадашњу дивљу депонију на ободу села претворе у природну оазу, данас се уверио градоначелник Кикинде, Павле Марков. Након рекултивације земљишта, ову локацију су пошумили радници иђошког расадника „Викумак“. Посађено је око 1.400 садница сибирског бреста, и то као жива ограда, да неодговорни појединци не би могли поново да бацају смеће. Недалеко од ове ове депоније, раније је постојало још једно сметлиште које је санирано током 2011. и 2012. године, у оквиру пројекта „Зелени Банат“:

– Један од приоритета Градске управе свакако је очување животне средине и унапређење квалитета живота грађана. Настојимо да ревитализујемо све што је у претходном периоду уништено и девастирано. У том смислу, настојимо да санирамо дивље депоније и констатно пошумљавамо нашу животну средину. Важно је истаћи да је током претходне три године, на територији нашег града, засађено више од 50.000 садница – прецизирао је градоначелник и позвао мештане села да кабасти отпад одлажу на прописан начин, у раније постављене контејнере. У претходној, пролећној акцији, прикупљено је више од 500 тона кабастог отпада, а и сада је заједнички реализују Град Кикинда и компанија ФЦЦ Кикинда доо. Прикупљен отпад депонује се на регионалну санитарну депонију. Председник МЗ Наково, Милан Мајсторовић, указао је да се ова депонија протезала на чак шест хектара, а да је сад у потпуности рекултивисана и пошумљена:

– Коначно смо затворили последњу дивљу депонију у Накову. Мислим да ћемо на овај начин улепшати нашу животну околину. Имамо заиста амбициозне планове. Хоћемо да ову локацију претворимо у излетиште и један спортско – рекреативни центар – најавио је Мајсторовић.

Извор: Град Кикинда