НИЈЕ ЗНАЊЕ САМО ОНО ШТО ПИШЕ У ДИПЛОМИ

Да ли неки рачуновођа са средњом школом и две деценије радног искуства, када остане без посла, мора да полаже пријемни испит на одговарајућем факултету или факултет треба да призна његова претходно стечена знања и омогући му упис без пријемног?, наводи Политика.  Или чак да му омогући да не иде на предавања него само да полаже испите.

У неким европским земљама, са стратегијом признавања претходног учења, оваква могућност постоји, а о томе je организована расправа на седници Стручног тима министарства просвете за реформу високог образовања (HERE team). Уводничар у расправи, професор Синиша Ђурашевић, са Биолошког факултета, навео је да 27 европских земаља примењују, у мањој или већој мери, овај систем признавања претходног знања, али у Србији он углавном није прихваћен, осим што се понегде признаје неформално познавање страног језика.

И у другим земљама различито се односе према знању стеченом мимо формалног образовног система. Негде признају делимичну квалификацију, негде омогућују упис у одговарајућу школу. Негде се признаје квалификација радничких занимања (нпр. заваривачки послови), а негде, попут Француске, до оваквог начина стицања квалификација долазе руководиоци. Ђурашевић каже да отварање европских земаља према претходно стеченим знањима треба посматрати као део укупних реформи образовања, па и високог, чија је једна од димензија – школовање са смањеним трошковима. Отуда болоњске трогодишње школе, али и поменуто формализовање већ стечених неформалних знања.

Да ли Србија треба да пође за овим искуствима и сама изгради систем признавања неформалних знања? Професорка Нада Ковачевић, проректор за наставу Универзитета у Београду, каже да према таквој пракси треба бити обазрив. Она сматра да не би требало признавати пуну квалификацију него евентуално делимичну, штавише то би могао да буде само један од начина пријема у неку школу а не и пут стицања квалификације, јер код нас се, каже, и иначе поједностављује добијање диплома и „идемо ка њиховом брзом стицању, што не мора увек да буде добро”.

– Познат је пример госпође која је десет година бринула о болесним родитељима, па је тражила да због тог свог искуства одмах упише трећу годину медицинског факултета – приметила је др Ковачевић, али је професор Драган Домазет, ректор Универзитета Метрополитан, навео да ипак треба наћи праву меру између потребе за признавањем знања оних који их стварно поседују и оних који би тако хтели да се неправедно окористе.

– Код нас на информатички програм долазе деца која о том програму много знају, али морају да губе време на почетним предметима јер им се не признају неформална знања. Морамо да гледамо на суштину а не на форму, констатовао је Домазет, истичући истовремено да би институције које би признавале такве квалификације требало да буду интересно потпуно неутралне.

– Зашто све заустављати само зато што постоји опасност од злоупотреба? Зато више верујем у објективан надзор који ће лако утврдити ко је лопов, а ко поштен – рекао је овај ректор.

Мирољуб Радојковић, професор Факултета политичких наука, поменуо је, међутим, још једну димензију приче о дипломама: за либерални систем оне су све мање важне јер тај систем не тражи папире него практична знања.

Кад два предмета оптерете годину

На годинама на којима постоји много обавеза студенти лакше прекидају студије, иако би можда већ следеће године били растерећенији. Одредити право оптерећење студената веома је тешко, рекла је др Марија Кузмановић, професорка Факултета организационих наука, у расправи о другој теми на скупу, посвећеној тзв. ЕСП бодовима и „студентским оптерећењима између теорије и праксе”. Дешава се да се на некој години студија појаве два предмета који оптерећују рад студената и праве проблем за даље студирање, приметила је Кузмановићева истичући да је од великог значаја обезбедити суштинску равномерну оптерећеност младих академаца. У расправи је међутим указано на то да систем акредитација студијских програма често занемарује суштину, а бави се формалним аспектима рада високошколских установа и оптерећења студената.

Извор : Политика