NOA FEST 2018

NOAfest 2018 (Novi Sad open art festival) okuplja petu godinu za redom savremene vizuelne umetnike. U heterogenosti umetničkog izražavanja svake godine biran je drugačiji medij koji ih spaja, ove godine to je mozaik. Pojam „Open Art“ je pokretačka tačka koja fokus stavlja na umetnika(cu) i njegov (njen) odnos prema mediju, od sakralnih preko profanih do ispitivanja granica u tehnici mozaika. Pored domaćih umetnika u učešću u festivalu pridružiće se i tri gosta iz regiona.

NOA je festival domaće savremene umetnosti. Kroz kontinuirano razvijanje saradnje i aktivno programsko rešenje NOAfest usmeren je sa jedne strane na istraživanje odnosa akcije i reakcije u društvu, okupljanja i aktivnog učešća umetnika i saradnika i uticaja koji ostavlja na publiku. Lajtmotiv koncepta festivala je „Umetnost je živa ako ima onih koji je konzumiraju“, odnos današnjeg društva prema umetnosti kao potrebi.

Programsko rešenje i uređivačka politika NOAfest-a sa izrazitim interaktivnim i komunikacijskim karakteristikama upućuje ciljano na kulturno umrežavanje,  razvijanje saradnje između različitik kulturnih sektora, umetnika i istoričara umetnosti, teoretičara umetnosti, likovnih kritičara, menadžera u kulturi zatim između privatnog i javnog sektora, slobodnih umetnika i kulturnih institucija, kao i međunarodnu saradnju. Sve navedeno, dalje ciljano vodi na razvijanje komunikacije sa publikom, bez koje umetnost ne može da živi i prihvatanja savremenih tokova u društvu.

NOAfest 2018 počinje 12. septembra u 17 časova okupljanjem učesnika, druženjem uz koktel, koje će da rezultira neformalnim panelom u 19 časova. Učesnici : LJiljana Subotić, istoričar umetnosti; Mirjana Milić, magistar slikarstva i profesor na Visokoj školi – Akademiji SPC za umetnost i konzervaciju; Branislav Mihajlov, istoričar umetnosti i magistar tehničkih nauka za odnose s javnošću i multimedijalne komunikacije; LJiljana Rivić, umetnica; Krum Šarankov, umetnik po pozivu; Zoran Živković, umetnik po pozivu i moderator Biljana Jotić, istoričar umetnosti.

Nastavak sledi u prostoru dvorca Eđšeg gde će se održavati radioniice sa decom (LJiljana Rivić), stručno vođenje kroz izložbu sa razgovorom.  Dvojezična brošura sadržaće i dokumentaciju sa propratnih programa.

Selektori NOAfest-a 2018 su: Sunčica Marković (pomoćnik direktora Kulturnog centra Novog Sada), Biljana Jotić (istoričarka umetnosti) i LJiljana Subotić (istoričarka umetnosti).

Učesnici NOAfest-a 2018: Dunja Sirmium, Miljana Radojčić, Marijana Rakičević, Stefan Stančić, Sofija Marković, Dina Stamatović, Ana Miljković, Milica Vujnić, Biljana Đoković, Milica Vuković, Anđelka Radojević, Natalija Miladinović, Milan Ćuk, LJiljana Rivić, Mirko Ćetković, Nenad Marković, Darko Burnać, Jelena Pejović, Nikolina Manojlović Vračar (Hrvatska), Zoran Živković (Crna Gora), Krum Šarankov (Bugarska).