NOVA KLASIFIKACIJA KVALITETA JAJA

Ministarstvo poljoprivrede donelo je nova pravila za proizvodnju jaja, koja bi trebalo da u narednom periodu omoguće potpunu i nesmetanu trgovinu sa zemljama članicama EU i zemljama CEFTA. 

Službeni glasnik objavio je novi Pravilnik o kvalitetu jaja kojim su propisana dodatna pravila u proizvodnji i prodaji ove prehrambene namirnice.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je nova pravila za proizvodnju jaja, koja bi trebalo da u narednom periodu omoguće potpunu i nesmetanu trgovinu sa zemljama članicama EU i zemljama CEFTA.

Stroži zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja

Kako prenosi RTV, donošenjem ovog pravilnika postavljeni su novi, stroži zahtevi za obeležavanje i klasiranje jaja, kao i novi uslovi koji se tiču veličine, izgleda, pakovanja i načina držanja i ishrane koka nosilja.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na jaja koja proizvođač malih količina direktno isporučuje krajnjem potrošaču jaja ili lokalnim maloprodajnim objektima.

U ondosu na kvalite, jaja se klasiraju jaja “A” klase (sveža jaja) i jaja “B” klase (namenjena industrijskoj proizvodnji).

Na primer, jaja koja se prodaju kao “A” klasa sa oznakom “ekstra” klasiraju se, označavaju i pakuju u roku od četiri dana od dana nošenja jaja.

Reči, “ekstra” ili “ekstra sveže” koriste se kao dodatna oznaka kvaliteta na pakovanjima koja sadrže jaja “A” klase, i tako označena mogu se naći u maloprodaji do devetog dana od dana nošenja jaja.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja “A” klase nalaziće se na samim jajima i na pakovanju jaja, a označavaće se posebnim oznakama ,”0 – jaja iz organskog uzgoja”, “1 – jaja iz slobodnog uzgoja”, “2 – jaja iz podnog uzgoja”, “3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja”.

Izvor: RTV