НОВА ОПРЕМА ЗА ТУРИЗАМ КОЈИ ЈЕ ДОСТУПАН СВИМА

Град Сомбор са прекограничним партнером Градом Баја реализује пројекат „Баја-Сомбор туризам за све (Development of barrier-free tourism in the Baja-Sombor cross-border area, akronim BAJA – SOMBOR TOURISM4ALL, ref. br. HUSRB/1903/31/0075 који се спроводи у оквиру Interreg-IPA CBC Hungary – Serbia програма).

Пројекат „Баја-Сомбор туризам за све“ је одобрен у оквиру приоритетне осе 3 „Стимулисање сарадње у области туризма и очувања културног наслеђа“ и представља сарадњу Сомбора и Баје, а главне активност на пројекту су набавка опреме потребне за организацију туристичких тура, организација туристичких тура и израда мобилне апликације са понудом туристичког садржаја два прекогранична региона.

Посебан циљ пројекта је, да се у прекограничном подручју Баја-Сомбор развију могућности туризма без баријере и на тај начин обезбеди свима једнак приступ садржајима. Стога примарна циљна група пројекта су особе са инвалидитетом и да се туристичка понуда и искуства регије Баја-Сомбор учине доступнијим особама са оштећеним видом и слухом. Поред главне циљне групе, секундарну циљну групу чине ососбе старијег доба (65+), и особе које користе колица или колица за бебе.

До сада су кроз пројекат набављени моторни чамац, приколица за моторни чамац и приколица за кајак, а у наредном периоду планира се набавка катамарана и мини-буса који су прилагођени особама са инвалидитетом, а након тога биће организовани промотивни туристички догађаји који ће допринети развоју туризма у пограничном подручју, са посебним акцентом на туристичку понуду која је доступна и особама са инвалидитетом.

Укупна вредност одобреног пројекта је 705 840,57 евра, док је буџет Града Сомбора као партнера 235 291,62 евра. Сопствено учешће Града Сомбора износи 35 293,75 евра.

Пројекат се реализује у периоду од 18 месеци.

Извор: Град Сомбор