НОВА РАДНА МЕСТА У ГОМЕКСУ

Трговинска компанија Гомекс д.о.о. отвара у Шиду нови малопродајни објекат у улици Цара Лазара, који би са радом требало да почне до краја марта. Општина Шид показала се као поуздан партнер улагачима, обезбеђујући услове за отварање нових радних места, што омогућава смањење броја незапослених.

За попуну радних места на новом продајном месту ове трговинске компаније, која у Шиду већ има један објекат, у Народној библиотеци „Симеон Пишчевић“организовано је тестирање кандидата за рад на различитим позицијама. Малопродајни објекат у Шиду биће део продајног ланца који широм земље има више од 150 продајних места робе широке потрошње.

Извор : Општина Шид