НОВА УСЛУГА – WEB КОРИСНИК , О СТАЊУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

На званичној интернет страници општине Кула www.kula.rs постављена је WEB апликација помоћу које порески обвезници могу да се информишу о стању пореских обавеза и  пореских пријава за пореске облике за које је надлежна локална самоуправа.

Одељење Локалне пореске администрације је позвало грађане општине Кула да искористе могућност увида у своје пореске обавезе, а да притом не морају да долазе у Општинску управу.

WEB апликација се налази  у оквиру менија Е УПРАВА, подмени МОЈ ПОРЕЗ на ком се налази упутство за добијање корисничког налога и лозинке.

Након подношења пријаве, захтев се обрађује у току наредна два дана и шифра се преузима лично у општини о чему се странка обавештава путем mail-a или телефонски.

За сва питања грађани/порески обвезници се могу информисати на тел 025/751-163 или лично у Општинској управи Кула – Одељење за утврђивање и наплату  изворних прихода општине, Услужни центар, шалтер бр. 6 и 7.