НОВИ ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКАТ ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ из Руме приступила је Kонзорцијуму за реализацију пројекта „Буди креативан – осигурај своју будућност“, који финансира Европска унија путем програма Ерасмус+ у области Kооперације за иновације и размену добре праксе.

Партнери на овом пројекту, који ће трајати 22 месеца, су Економска и управна школа Осијек и Уметничка школа “Енрико и Умберо Нордио“ из Трста, а координатор пројекта је Научни центар за креативни развој „Идеал“.

Реализација пројекта у Руми је почела ове седмице одржавањем радионице посвећене подстицању креативности код ученика, а директор ССШ „Бранко Радичевић“  Мирко Зрнић је поносан што је ова образовна установа једина из Србије која учествује у овом пројекту и додао да је то, за кратко време, већ други пројекат који се ради преко фондације Темпус, а под покровитељством ЕУ.

Председник СО Рума Стеван Ковачевић похвалио је Бранкову школу, за коју каже, да предњачи када су у питању ЕУ пројекти.

„Веома је важно да наше школе учествују у пројектима Европске уније и прекограничне сарадње, пре свега јер учешће подиже капацитете образовних установа. То говорим и из искуства локалне самоуправе, јер смо из сваког пројекта изашли, да тако кажем, мобилнији и оспособљенији да се са неким проблемима суочимо. ССШ „Бранко Радичевић“ је једна од школа које предњаче и за то заслужују сваку похвалу, а Општина Рума стоји на располагању и другим школама за сваку врсту помоћи“, рекао је Ковачевић.

Пројекат је произашао из потребе да се одговори на изазове четврте индустријске револуције каже др Здравко Живковић, професор на Факултету за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад. Према референтним научним студијама Универзитета Оксфорд, четврта индустријска револуција ће у наредних 10-15 година укинути половину садашњих занимања, а предност у запошљавању имаће креативни људи са високом социјалном интелигенцијом, што садашњи систем образовања, заснован претежно на меморисању чињеница неће моћи да обезбеди.

„Управо је то смисао ове и наредних радионица, да се ученици оспособе да буду креативни и да размишљају критички. Насупрот интелектуалном конформизму када ученици прихватају без личног става вредности које су наметнуте од других. Ученици морају бити способни да сами критички сагледају ситуацију и да дођу до нових идеја које ће бити профитабилне и које ће им помоћи да обезбеде своју будућност“, напомиње Живковић.

Евидентан је недостатак слободних радних места на тржишту који у скорој будућности неће бити решен, због чега је висок проценат незапослених, посебно младих, у Србији, Хрватској и Италији. Активности наведеног пројекта управо одговарају на ове потребе.

Најважнији приоритети који треба да се реализују применом пројекта у наредном двогодишњем периоду су: (а) развој, имплементација и промоција неформалних образовних метода; (б) унапређење предузетничког смисла и способности; (ц) спремност и мотивисаност ученика за индивидуално и групно креативно размишљање; (д) унапређен процес генерисања идеја код ученика у складу са пословним и тржишним условима; (е) оспособљеност ученика за претходну процену идеја; (ф) усмереност ученика на иновативно предузетништво; (г) транснационално повезивање ученика и заједничко представљање идеја бизнис заједници на међународној манифестацији.

Са становишта индивидуалног ученика, резултати који се очекују су следећи: (а) јачање самопоуздања – поверење у своје сопствене могућности и вредности; (б) ослобађање од аутоцензуре; (ц) ослобађање од синдрома „Глас пресуде“; (д) способност латералног размишљања; (е) способност за размишљаје изван стандардних шаблона; (ф) способност за креирање и евалуацију оригиналних и корисних идеја; (г) развијање социјалне комуникације.

Извор: Оштина Рума