NOVI INVESTITOR ŽELI DA KUPI ZEMLJIŠTE U PANČEVU, A EVO I ŠTA BI TREBALO DA SE GRADI

Skupština grada Pančeva trebalo bi da na sutrašnjoj sednici usvoji Predlog rešenja o otuđenju neizgrađenog građevisnkog zemljišta u Severnoj poslovnoj zoni, a po kojem bi se zemljište površine 23ha 16a 90m2 za nešto više od 178 miliona dinara prodalo neposrednom pogodbom kompaniji Naval Box-CAL d.o.o Beograd, navodi 013info.

U predlogu se kaže da je projekat izgradnje postrojenja za dizajniranje i razvoj specijalizovanih transportnih kontejnera u Pančevu koji će se izgraditi na ovoj katastarskoj parceli, projekat od značaja za Republiku Srbiju.

Kompanija Naval Box-CAL je 11. februara ove godine dostavila Razvojnoj agrenciji Srbije pismo o namerama iz koga možemo da saznamo da je zapravo ova firma filijala nemačke firme MK-Kliniken AG.

Kako stoji u pismu o namerama, kompaniji je potrebno zemljište za izgradnju fabrike i prostora za skladištenje kontejnera i izrazila je želju da to bude u Pančevu, te da želi da ovo zemljište kupi po tržišnoj ceni i da ne traži nikakve podsticaje niti grantove.

– Počevši od marta 2020. želimo da izgradimo fabriku od 10.000 m2 sa planiranim investicijama u zemljište, objekte, materijal, opremu i delove u iznosu oko 10 miliona EUR. Naš plan zapošljavanja je još uvek u razradi, ali uključiće oko 50 zaposlenih s punim radnim vremenom, u prve dve godine, kaže se u ovom pismu o namerama.

Procenjuje se da če reaalizacija projekta u narednih 10 godina dovesti do dodatnih 60 miliona evra investicija, a plan je da se izgradi oko 100.000 kvadrata koji će se sastojati od fabričkog i kancelarijskog prostara.

Sudeći po pismu o namerma, kompanija planira da do 2030. godine zaposli 1000 ljudi.

Pismo o namerama nam razjašnjava i o kakvoj se firmi radi.

Godine 1984, osnivač firme MK-Kliniken AG, g. Ulrih Marsej, imao je viziju da obezbeđuje kvalitetnu medicinsku negu starijim osobama u stanju potrebe. Tada je položio osnove za kompaniju koja će postati jedan od vodećih privatnih bolničkih operatera za negu i rehabilitaciju starih u Nemačkoj, sa 60 objekata sa 8.083 kreveta i preko 5.000 zaposlenih u 13 federalnih država.

  1. Marsej, predsednik odbora firme MK-Kliniken AG, je inovator i preduzetnik sa istorijatom razvoja dokazano uspešnih biznisa. Njegove investicije u medicinskoj industriji i oblasti nekretnina dale su veoma dobre rezultate. Godine 2017., kompanije koje su u većinskom vlasništvu g. Marseja generisale su promet od oko 230 miliona evra. Investicioni fokus g. Marseja u medicinskoj industriji usmeren je na pacijente – na profesionalno i efikasno ispunjavanje njihovih potreba.

Osim ogromnog iskustva na nemačkom tržištu, MK-Kliniken AG takođe je osnovao i vodi nekoliko bolnica u Africi. Recimo, 2007. godine je MK-Kliniken AG kompletno rekonsruisao bolnicu Centro Medico La Paz u Ekvatorijalnoj Gvineji i opremio je najmodernijom infrastrukturom i opremom. Nakon višemesečnog napornog rada i znatnih investicija, ovaj medicinski centar započeo je sa radom sa 127 kreveta i medicinskim prostorijama uključujući urgentnu ambulantu, porodilište, hirurške sale, intenzivnu negu, opštehirurško odeljenje itd. Kao bolnica sa najnaprednijom medicinskom opremom, koja radi u skladu sa najstrožim međunarodnim standardima, Medicinski centar La Paz beleži konstantan rast.

Godine 2016., firma MK-Kliniken AG odlučila je da krene novim putem i prodala je većinu svojih objekata jednom investicionom fondu iz Francuske, iskoristila je svoje veliko iskustvo u oblasti medicine i nekretnina i investirala u nove perspektivne projekte i tehnologije. Kao deo ove nove strategije, ova kompanija je otvorila kancelariju u Beogradu koja vodi poslove vezano za razvoj novih proizvoda.

Jedan takav projekat je dizajniranje i razvoj specijalizovanih transportnih kontejnera koji se brzo mogu montirati/spajati radi formiranja životnog i radnog prostora prema potrebama klijenata. Ovi kontejneri su nov i inovativan proizvod s obzirom da ispunjavaju sve međunarodne standarde za transportne kontejnere, a da pritom omogućavaju fleksibilnost u montaži i privođenju nameni.

U ovom cilju, MK-Kliniken AG otvorio je filijalu u Srbiji; NAVAL BOX-CAL-d.o.o. Beograd, koja planira da otvori liniju za završne radove na montaži kontejnera u Pančevu, Srbija.

Kompanija NAVAL BOX-CAL će imati 15 dana od zaključenja ugovora da isplati kupoprodajnu cenu.

Izvor: 013info