НОВИ КАПАЦИТЕТИ И НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА

Општина Оџаци реализује Пројекат „Нови капацитети и нове могућности за запошљавање“. Пројекат се реализује у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ који спроводи Стална коференција градова и општина и који финансира Европска унија кроз IPA 2016.

Програм има за циљ унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање Рома. Општи циљ Програма је подршка текућем процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење приоритетних стратешких мера у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС за период 2016. до 2025. године. Oпштина Оџаци спроводи овај Пројекат у партнерству са Удружењем грађана „МР Луна“ из  Богојева.

Обуке на радном месту ће се одвијати у стварном радном окружењу изабраних послодаваца које ће преузети улогу пружаоца обука за незапослене Роме и Ромкиње, како би стекли знања и вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту и били конкурентнији на тржишту рада. За обуке на радном месту се пријавило 20 припадника ромске популације који ће кренути на обуку код изабраних послодаваца. На основу расписаног Јавног позива пријавило се четири послодавца DAISY PRODUKCION који ће обучити два припадника ромске популације за водитеља информативног програма, ХИТРОН ДОО вршиће обуку за магационера за који су се пријавили два припадника ромске националности, БАШИЋ ИНВЕСТ ће обучавати десет припадника ромске популације за радника у текстилној производњи и ВЕСНА М&D&V фризерски салон ће обучити шест припадница ромске популације. Сви полазници курса после завршене обуке ће добити потврду да су завршили курс.

Извор: Општина Оџаци