НОВИ КОТЛОВИ НА ГАС И ПЕЛЕТ ЗА 61 ДОМАЋИНСТВО НАШЕ ОПШТИНЕ

Захваљујући средствима у висини од 5 милиона динара која је наша општина добила од Министарства за заштиту животне средине, те још са милион динара сопственог учешћа, наша општина је субвенционисала набавку нових котлова за домаћинства у износу од 80% предрачуна.

Идеја је првенствено била да се смањи загађење ваздуха у домаћинставима која се греју на угаљ, дрва или мазут, те да се набавком нових котлове на гас и пелет пређе на еколошки прихватљивији начин грејања, а што ће овим конкурсом бити омогућено за 61 домаћинство наше општине, поручио је помоћник председнице општине Апатин за комуналну област и рурални развој Томислав Силађи.

Поред 61 крајњег корисника конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних домаћинстава, треба рећи и да је током 2022. године 10 милиона динара распоређено на 90 наших суграђана на конкурсу за мере енергетске ефикаснсости, а пре свега за замену столарије и комплетних система грејања на гас, док је са 10 милиона динара, посебним конкурсом, финансирана куповина и уградња соларних панела, што чини збир од 164 субвенционисана домаћинстава по поменута три конкурса.

Извор: Општина Апатин