НОВИ МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ЗА БОЉЕ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СВИХ ГРАЂАНА

Општина Рума је приступила реализацији пројекта „Израда техничке документације за изградњу Магистралног цевовода од фабрике воде Фишеров салаш до ц.с. Борковац у Руми„, у складу са условима Конкурсa за доделу средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације на територији АП Војводине у 2022. години, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Учешће Општине Рума за реализацију пројекта износи 5.000.000 динара што представља 25,64% од укупне вредности пројекта која је 19.500.000 динара без ПДВ-а.

Пројекат има за циљ побољшање водоснабдевања становништва, јер постојећи магистрални цевовод АЦ Ø500 од „Фишеровог салаша“ до улаза у град Руму је недовољног капацитета, па самим тим и тренутно снабдевање водом грађана не може увек подмирити све потребе потрошача, казала је председница Општине Рума Александра Ћирић.

Нови магистални цевовод је капитална инвестиција, веома значајна за нашу општину с обзиром на то да ће се њиме побољшати доток воде до свих домаћинстава, а уједно ће и дежурне службе „Водовода“ имати и лакши приступ цевоводу у случају евентуалних кварова. Дакле, реализацијом тог пројекта олакшаћемо и одржавање магистаралног цевовода и решити проблем адекватног водоснавдевања у наредних 50 година, сигурна сам„, изјавила је председница Ћирић.

Новим магистралним цевоводом се обезбеђују нове количине воде, које ће подмирити потребе свих потрошача за дужи период насеља румске и иришке општине сада прикључених на Регионални систем.  

За сада су на регионални систем прикључена у Општини Рума насеља: Рума, Вогањ, Стејановци, Павловци, Жарковац, Мали Радинци, Путинци, Доњи Петровци, Буђановци, Краљевци.

У Општини Ириг прикључена су насеља: Ириг, Врдник и Ривица.

Изградња цевовода и додатне количине воде би оствариле и могућност прикључења насеља јужног и источног дела општине на систем водоснабдевања „Источни Срем“ која за сада имају локалне системе водоснабдевања са бунарима изграђеним пре више од 20 година. Прикључење ових насеља на Регионални систем водоснабдевања обезбедило би сигурно и квалитетније водоснабдевање. Магистрални цевовод ће бити укључен у постојећи систем водоснабдевања као кључни део Регионалног водовода.

Извор: Општина Рума