NOVI MURAL U SUBOTICI – OMAŽ KOMORU, JAKABU I RAJHLU

Centar lokalne demokratije – LDA Subotica je u okviru regionalnog projekta “CLINK – Kulturno nasleđe kao spona koja povezuje lokalne zajednice” sproveo aktivnost oslikavanja murala na zidu zgrade Otvorenog univerziteta u Subotici, navodi subotica.info. Mural koji su dizajnirali i oslikali lokalni umetnici predstavlja omaž arhitektima Marcelu Komoru, Dežeu Jakabu i Ferencu Rajhlu, koji su na prelazu iz 19. u 20. vek projektovali veliki broj građevina u Subotici koje i danas predstavljaju simbole grada. Zahvaljujući njihovim intervencijama grad dobija velelepnu Gradsku kuću, sinagogu, zgradu u kojoj je danas smeštena Gradska biblioteka, kompleks secesijskih građevina na Paliću i brojne najamne palate. Završetak radova na muralu – 10. jun simbolično se poklopio sa Svetskim danom secesije koji se obeležava širom Evrope i sveta.

Projekat CLINK okuplja međunarodni konzorcijum od 10 partnera i paralelno je realizovan u 6 zemalja. Projektom CLINK povezali smo 10 lokalnih zajednica istražujući i upoređujući njihovu kulturnu baštinu, fokusirajući se na veze koje postoje među njima i mesto koje zauzimaju u širem kontekstu bogate kulturne baštine Evrope. Kroz aktivnosti lokalnog i međunarodnog karaktera, kao što su forumi, studijske posete, umetnički događaji, u projekat su bile uključene različite grupe: kulturne institucije i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, umetnici, dizajneri, preduzetnici, neformalne omladinske grupe i lokalne vlasti.

“CLINK – Kulturno nasleđe kao spona koja povezuje lokalne zajednice” je finansiran iz programa Evropske unije – Evropa za građane i građanke, a glavni nosilac projekta je Agencija lokalne demokratije Mostar.

Izvor: subotica.info