НОВИ ПРОЈЕКАТ ERASMUS+ ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ из Руме учествује на конкурсима у оквиру програма Erasmus+. У овом конкурсном року предлог пројекта „Европским знањима кроз српска тржишта“ биће финансиран из средстава Европске уније. Уговор је обострано потписан између школе и Националне агенције „Темпус“ у јулу 2020. Ово је трећи, овакве врсте, пројекат који ће се реализовати у школи почевши од 1.10.2020. у трајању од годину дана. Партнерска земља у коју ће ићи наши наставници и ученици је Португалија са којом je већ успостављенa обостранa вишегодишњa сарадњa.

Кроз овај пројекат биће обезбеђено стручно усавршавање за наставнике кроз активност посматрања рада колега по струци и стручна пракса за ученике угоститељског, економског и смера моделари одеће. Потребе школе које су идентификоване пре писања пројекта су више практичног рада током школовања у оним сегментима образовања који недостају кроз едукацију у редовним плановима и програмима, рад са ученицима у правцу приближавања тржишта рада као и њихово осамостаљивање у професионалном раду и повећање доступности обукама и калификацијама које су теже доступне или недоступне у Србији. Пројектом ће се утицати на јачање квалитета и приступа континуираног стручног образовања и обука. Овим пројектом ученици ће бити обучени за конкретне, специфине послове које ће научити кроз мобилност и применити по повратку у своју школу.

У пројекат ће бити укључена три смера, 15 ученика и 3 наставника. Свим учесницима је крајњи циљ да добију ускостручну обуку–свако из своје струке.

Кроз пројекат ће наставници различитих профила добити додатно уско-стручно усавршавање како би били у корак са технологијама и потребама тржишта, као и са методама које се примењују у ЕУ. Пројектни тим школе жели да обједини ова три смера која би требала да иду у правцу дуалног образовања и да пружи ученицима могућност за додатним сатима практичног рада у струци током школовања.

Извор: Општина Рума