НОВИ САД НАМЕНИО 10 МИЛОНА ДИНАРА ЗА РАД ПОЉОПРИВРЕДНИХ УДРУЖЕЊА

Град Нови Сад расписао је Јавни позив за доделу субвенција за програмске активности удружења из области пољопривреде на територији Града Новог Сада за 2019. годину.

Средства у укупном износу од 10 милиона динара намењена су побољшању услова рада ових удружења.

Удружењима ће бити одобрено до 100 одсто од укупно потрраживаних средстава на основу приложених предрачуна и рачуна.

При додели средстава приоритет ће имати програми који подрзумевају набавку опреме и паковање, набавку лекова и препарата, израду софтвера, њеб сајта удружења  видео презентација. Приорите ће имати и издавање, штампање и дистрибуција часописа, као и штампање рекламног материјала.

Ова средства нису намењена организовању и одржавању локално-традиционалних манифестација, посети сајмова, стручних скупова и слично.

Право да конкуришу имају удружења из области пољопривреде која су основана пре 01.01. 2019. године на територији Новог Сада. Да би удружење оставрило право на редства мора да има статутом утврђену активност и циљеве за развој пољопривреде и руралног развоја, ако и да његови чланови имају регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу.

Рок за подношење пријава је 15. јул.2019.

Текст Јавног позива са документацијом која је потребна за подношење пријаве може се погледати ОВДЕ.

 

Извор: агросмарт