НОВИ САД : ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ТАКСИСТЕ

Комисија за полагање испита о познавању прописа који регулишу такси-превоз и познавања Града Новог Сада обавештава кандидате да ће се писмени део испита о познавању прописа који регулишу такси-превоз и o познавању Града Новог Сада одржати 8. октобра, а усмени део испита 11. октобра, у згради Скупштине Града Новог Сада, у Улици Жарка Зрењанина, бр. 2 у Новом Саду,  са почетком у 15,00 часова.

Обевештење и обрасце пријава за полагање испита кандидати могу преузети на портирници Скупштине Града Новог Сада.

Пријаве за испит подносе се секретару Комисије, у Градској управи за саобраћај и путеве, у Улици Жарка Зрењанина бр. 2, на II спрату, у канцеларији 40, од 13.00 до 14.00 часова сваког радног дана.

Извор: Град Нови Сад