НОВИ САД – УСКОРО НОВИ ИЗГЛЕД ПОЗОРИШНОГ ТРГА

Са циљем да се побољша функционалност, естетика и атрактивност најужег центра града, као дела урбанистички и културно заштићеног старог градског језгра, Град Нови Сад ће током ове године приступити уређењу јавних површина на овом локалитету. Због величине и комплексности самог простора, пројектовање и реализација подељени су по зонама, а тренутно се приводи крају израда техничке документације за I фазу уређења дела градског језгра.

Прва фаза, за коју је исходована грађевинска дозвола, обухвата зону Позоришног трга, Успенске улице и дела пролаза између Српског народног позоришта и ТЦ „Аполо“. Уређење овог урбаног фрагмента подразумева партерно и хортикултурно уређење, реконструкцију подземних инсталација, изградњу јавног и декоративног осветљења и постављање урбаног мобилијара. Поред планске документације, основ за пројектовање представљају и награђени радови са Урбанистичко-архитектонског конкурса који је спровела Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Простор Позоришног трга, као партерна површина намењена првенствено пешацима, биће поплочана гранитним плочама у три дискретно тониране нијансе, са значајним повећањем зелених површина у смислу формирања нових и очувања постојећих. Од укупно 8110м² прве фазе, само зеленило заузима 2714м². Према Успенској улици планирана је амбијентална целина са плитким воденим огледалом, фонтаном, простором за седење и  жардињерама са украсним жбуњем.

У зони Успенске улице пројектоване су аутобуске нише и нове надстрешнице. Потпорни зидић око позоришта преобликоваће се у континуалну клупу, док је уз тротоар до зеленог појаса предвиђена двосмерна бициклистичка стаза са уградном подном расветом. Пратећи намену и функцију простора и нових садржаја у истом, формира се нови дрворед дуж Успенске улице. 

На простору између СНП и „Аполо“ центра, као централни елемент задржава се стабло платана око кога се планира ново партерно уређење и урбана опрема. Зелени појас уз теретни улаз у позориште повећава се и преобликује садњом новог зеленила.

У оквиру прве фазе уређења градског језгра, биће постављен и савремени урбани мобилијар – континуалне клупе и клупе са жардињерама, канте за отпатке, држачи за бициклове, стубићи за спречавање проласка возила, као и јавне чесме. Клупе се једним својим делом стапају са постојећим зеленим површинама и на тај начин доприносе повезивању простора у јединствену целину.

Као успомена на некадашњу Малу јеврејску улицу, која је постојала до 70-их година прошлог века, у нивоу партера планира се постављање металне „меморијалне траке“, ширине 40 цм и укупне дужине око 160м, која се ка Булевару Михајла Пупина уздиже у виду информативног стуба. Подаци на меморијалној траци замишљени су као „проток времена“ града Новог Сада, од прве насеобине до данашњих дана. Уз меморијалну траку биће постављено подно осветљење које ће формирати светлосну линију и дати посебну атмосферу обновљеном Позоришном тргу. 

По комплетном завршетку пројектне документације, приступиће се спровођењу јавне набавке за извођача радова за прву фазу уређења дела градског језгра, како би се нашим суграђанима већ током ове године омогућио много лепши и пријатнији амбијент у самом центру, а самим тим и привлачнији за све туристе који посећују наш град.