NOVI STANDARDI ZA SKLADIŠTENJE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Objekti u kojima se nalazi hrana životinjskog porekla, od 1. marta 2019. godine biće kategorizovani i moraće da ispunjavaju više standarde. 

Na sednici održanoj 20. decembra, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kategorizaciji i postupku unapređenja objekata.

Ovim propisom objekti će biti podeljeni u četiri kategorije, od onih koji su usaglašeni sa propisima Evropske unije, do onih koji nisu i ne mogu da ispune standarde EU, a kako bi se poboljšali uslovi higijene hrane životinjskog porekla.

Ova uredba se ne odnosi na objekte koji su odobreni za izvoz hrane životinjskog porekla u Evropsku uniju, na one u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, kao i na objekte sa posebnim geografskim ograničenjima.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

Izvor: Tanjug