У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ У ПОНЕДЕЉАК ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

У понедељак, 26. фебруара 2018.г. почиње исплата студентских стипендија за школску 2017./2018.г. Тим поводом начелница за буџет и финансије у Општини Нови Кнежевац, Јелена Баљковић изјавила је следеће:

„Стипендије за школску 2017./2018. годину добили су студенти државних факултета од друге до завршне године студија који се финансирају из буџета Републике Србије. Сем овог услова постојали су још неки услови: да су држављани Републике Србије, да имају најмање годину дана пребивалиште на подручју општине Нови Кнежевац, да су редовно уписали годину студија и да нису старији од 28 година. Такође, постојао је услов да нису корисници стипендија из неких других извора. Износ стипендије је исти као и у претходном периоду и износи 5.000 динара.“

Извор: Општина Нови Кнежевац