ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

Градска управа за инспекцијске послове, Одсек инспекције за контролу друмског саобраћаја и контролу обале и воденог простора Града Новог Сада добија повремено пријаве у вези са висином наплате услуга такси превоза, за време одржавања сајамских, музичких и других манифестација којe се одржавају у Новом Саду.

Цену услуга у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на територији Града, актом утврђује Градско веће и јединствене су за све такси превознике у Граду Новом Саду. Цена услуге коришћења такси превоза, које се наводе у пријавама, понекад превазилази цене које су донешене у складу са такси тарифом за обављање такси превоза.

Обавештавамо грађане Новог Сада, кориснике услуга такси превоза путника, да је у складу са чланом 31. Одлуке о такси превозу путника („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 63/2016, 74/2016, 81/2016, 9/2017, 32/2017 и 43/2017 – испр.) такси возач дужан да:

– приликом отпочињања превоза укључи таксиметар,
– за извршену услугу превоза, наплаћује цену превоза у износу који показује таксиметар у тренутку завршетка превоза и
– изда рачун на крају вожње.

Напомињено да, ако такси возач, по завршетку вожње, не изда путнику наведени рачун, путник није у обавези да плати услугу такси превоза.

Корисник такси услуге који је добио рачун, а није задоваљан висином износа наплаћене услуге може се обратити Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада- Одсек инспекције за контролу друмског саобраћаја и контролу обале и воденог простора, која ће извршити контролу и о исходу обавестити корисника услуге такси превоза. Наједноставнији начин за рекламацију рачуна такси услуге је позивом Диспечер система Градске управе за инспекцијске послове, на број 021/ 4872-402 или 021/4872-403.

Напомињемо да је старт такси превоза 85,00 дин, вожња по пређеном km 52,00 – 66,00 – 98,00, дин. (зависно од тарифе 1,2 или 3), чекање по часу 520,00 дин.
Тарифа 1. примењује се у времену од 06,00 до 22,00 часова, за такси превоз на подручју насељених места: Нови Сад, Ветерник, Петроварадин и Сремска Каменица.
Тарифа 2. примењује се у времену од 22,00 до 06,00 часова, за такси превоз на подручју насељених места: Нови Сад, Ветерник, Петроварадин и Сремска Каменица.
Тарифа 3. примењује се у времену 00,00 до 24,00 часова, за такси превоз ван подручја насељених места из Тарифе 1. и 2. као и за време државних празника.