ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПРУЖАЊЕ ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ИЗ ИЗБЕГЛИЧКИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је јавни позив за пружање једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији ап војводине.  

Образац за пријаву може се добити у просторијама фонда, нови сад, бул. Михајла пупина 25. Преузети са сајта www.fondajnfort.rs

Пријаве на јавни позив могу се подносити непосредно фонду или путем поште препорученом пошиљком у периоду од 08.10. до 08.11.2018. године на адресу:

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Булевар Михајла Пупина 25. 21000 Нови Сад.

 

Све додатне информације можете добити на број телефона 021-475-4295.