ОБЕДСКА БАРА ПРЕДСТАВЉА ПЛУЋА НАШЕ ОПШТИНЕ

Светски дан застите зивотне средине, 5. јун, обележен је у Специјалном резервату природе Обедска бара, у организацији ЈП „Војводинашуме“, а свечаности су присуствовали председница Покрајинске владе Маја Гојковић, председник општине Пећинци Синиша Ђокић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег, државна секретарка Министарства заштите животне средине Сара Павков, директор ЈП „Војводинашуме“ Роланд Кокаи и директор Завода за заштиту природе Жељка Јеличић Маринковић.

„Последњих десет година сведоци смо да је захваљујући јединственом деловању свих нивоа власти и стручне јавности, процес заштите животне средине у нашој земљи у фокусу. Свесни смо важности очувања животне средине и континуирано указујемо на важност подизања свести грађана по овом питању“ – изјавила је председница Гојковић и истакла да је Покрајинска влада за систем очувања животне средине у последњих седам година издвојила више од 100 милиона динара, а да на простору Покрајине данас постоје чак 124 заштићена подручја.

Председник Ђокић је изјавио да је за општину Пећинци, као индустријски развијену средину, изузетно важно да води рачуна о заштити животне средине.

„Обедска бара представља плућа наше општине и због тога ми као локална самоуправа и Војводинашуме као управитељ Резервата имамо заједнички циљ, а то је очување овог бисера природе. Општина Пећинци много улаже у заштиту животне средине, од изградње канализационих мрежа, преко гасификације целе општине и континуираног рада на уклањању и санацији дивљих депонија, до реализације пројеката унапређења енергетске ефикасности објеката“ – рекао је Ђокић.

Обедска бара је први пут стављена под заштиту 1874. године, што је чини најстаријим заштићеним подручјем у нашој земљи и другим заштићеним подручјем у свету, одмах након америчког Јелоустоун парка.

Извор: Општина Пећинци