Поводом обележавања ZRENJANIN TT ZBOR 2022 VATROGASNA SLUBA 003