Делегације Града ZRENJANIN DAN HOLOKAUSTA 2023 006