OBJAVLJENA RANG LISTA PODNETIH ZAHTEVA ZA IPARD PODSTICAJE U DRUGOM JAVNOM POZIVU

Uprava za agrarna plaćanja utvrdila je i objavila je RANG LISTU podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, broj 320-01-1/2018-VII od 4. januara 2018. godine, sa dopunom od 8. januara 2018. godine.

RANG LISTU POGLEDAJTE  OVDE

Podnosilac zahteva može izjaviti prigovor na ovu Rang listu u roku od 5 dana od dana objavljivanja Rang liste na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Nerazumljivi, neblagovremeni i prigovori izjavljeni od lica koja nisu podnosioci zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Drugom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave donosi rešenja kojim odobrava projekte u skladu sa ovom Rang listom ako je administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

Direktor Uprave donosi rešenja iz stava 1. do utroška sredstava koja su opredeljena članom 9. Javnog poziva, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Informacije o javnim pozivima IPARD II možete pogledati na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Izvor:poljosfera