*ОБНОВА ЕКОСИСТЕМА НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ЛИВАДСКИХ И СТЕПСКИХ СТАНИШТА ЗА ОЧУВАЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА*

Радови на извођењу пројекта „Ревитализација ливадских и степских станишта ради очувања биодиверзитета на Вршачким планинама“ теку по плану и распореду активности. Овај пројекат има за циљ ревитализацију ливадских и степских екосистема како би се омогућило постојање и напредак биљних и животињских врста, што ће допринети побољшању екосистема у широј околини.

На простору Вршачких планина, у делу Орлово брдо у Малом Средишту, обухваћено је око 10 хектара девастираног подручја на ком се пројекат реализује. При крају је реализација прве активности ревитализација пашњака тј. уклањање инвазивног растиња (глог, дивља ружа) ради стварања услова за попис стања на терену. Ливадска и степска станишта су од великог значаја за одређене врсте инсеката, водоземаца и гмизаваца. „Ова ревитализована места ће повољно утицати и на велике биљоједе као што су јелени и срне.

На оваквим стаништима на Вршачким планинама живи велики број ретких биљних врста као што су: планинска саса, шафран, панонска мајчина душица, неколико врста дивљег лука, спирална орхидеја. Пројекат „Ревитализација ливадских и степских станишта ради очувања биодиверзитета на Вршачким планинама, спроводи ЈКП „Други октобар“ уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске.

Пројекат је део шире иницијативе „ЕУ за Зелену агенду у Србији“, коју, уз техничку и финансијску подршку Европске уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, спроводи УНДП, а у сарадњи са Амбасадом Шведске и Европском инвестиционом банком (ЕИБ), уз додатна финансијска средства која су обезбедиле владе Шведске, Швајцарске и Србије“, истакли су из ЈКП „Други октобар“.

Извор: Град Вршац