ОБНОВЉЕНА АКЦИЈА „МОЈ ЧИТАЛАЧКИ ДНЕВНИК“

У циљу популарисања књиге и развијања читалачких способности ученика Народна библиотека Србобран предложила је да се и ове године спроведе акција „Мој читалачки дневник“. У акцију могу учествовати ученици нижих и виших разреда основних школа на територији општине Србобран, који су чланови библиотека у насељеним местима наше општине.

Ученици I и II разреда треба да наведу прочитане сликовнице, име и презиме аутора (ако постоји) и да илуструју сликовницу, али не прецртавањем већ постојеће илустрације, већ да нацртају своје виђење прочитаног.
Ученици III и IV разреда наводе назив књиге, име и презиме аутора, место и годину издања, назив издавача и преписују део текста или стих, који им се највише свидео.
Ученици од V до VIII разреда поред података о књизи (наслов, аутор, место и година издања, издавач), треба да препричају део прочитаног дела који је на њих оставио најјачи утисак.
„Наш предлог је да ученици I и II разреда прочитају најмање седам сликовница, а ученици осталих разреда најмање седам књига. Читалачки дневник би се водио у за ту намену купљену свеску, која би се после сваке прочитане књиге доносила библиотекару на увид и оверу. Акција ‘Мој читалачки дневник’ ће трајати до 1. октобра 2022. године, и до тог рока ученици који буду укључени у акцију треба да доставе своје свеске“, рекла је директорка Народне библиотеке Србобран Андреа Пинтер, и додала да ће сваки учесник акције бити награђен.

Извор: Општина Србобран