ОБУКА „МОГУЋНОСТ ФИНАНСИРАЊА ПУТЕМ ЕУ ФОНДОВА“ У САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ

Представници Фонда „Европски послови” АП Војводине одржали су тродневну обуку под називом „Могућност финансирања путем ЕУ фондова” – у организацији и просторијама Савеза самосталних синдиката Војводине. Обуци су присуствовали запослени са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, запослени из Градске управе Града Новог Сада, Јавног предузећа „Топлана“ Беочин, Матице српске, запослени из Основне школе „23. Октобар“ из Сремских Карловаца и Основне школе „22. Август“ из Буковца, као и представници Већа савеза синдиката Кикинде.
Полазницима су на самом почетку представљени програми Европске уније и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на ИНТЕРРЕГ ИПА програме прекограничне сарадње. Суштина обуке била је у томе како написати предлог пројекта коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе, у оквиру чега су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта. Последњи дан су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројекта, што су кроз низ примера и практично савладали.