ОБУКА О ЕУ ФОНДОВИМА ОДРЖАНА У СРБОБРАНУ

Представнице Фонда „Европски послови” АП Војводине, Јелена Тошковић и Јелена Радосављевић Ровчанин, одржале су тродневну обуку „Могућност финансирања путем ЕУ фондова” запосленима у КЛЕР-у Србобран, као и представницима Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама, Центра за социјални рад, те запосленима у три основне школе и једне гимназије и средње школе из ове општине.  

Полазницима су на самом почетку представљени програми Европске уније и Инструмент за претприступну помоћ, са акцентом на INTERREG IPA Програме прекограничне сарадње. Суштина обуке била је у томе како написати предлог пројекта, коришћењем приступа логичког оквира и логичке матрице, прво кроз теорију, а потом и кроз вежбе, у оквиру чега су дефинисани општи и специфични циљеви, активности и резултати, као и индикатори, извори верификације и ризици пројекта. Како би се обука практично усвојила, полазници су подељени по групама у складу са свакодневним радним активностима. Као резултат групе из невладиног сектора, произашао је пројекат у ком су активности биле усмерене на адекватно опремање простора за услуге дневног боравка намењеног особама са инвалидитетом, а друга група у којој су били представници из сектора основног и средњег образовања писала је предлог пројекта који за циљ има превенцију и подизање свести омладине и родитеља о штетности психоактивних супстанци. Последњег дана су се полазници обуке упознали са буџетирањем пројекта, што су кроз низ примера и практично савладали.