ОБУКА ПОСВЕЋЕНА ИНКЛУЗИЈИ РОМА

Представници ОШ „Иво Лола Рибар“ и чланови Удружења „Стил младих“ из Руме учествовали су на обуци посвећеној инклузији Рома у оквиру међународног пројекта Erasmus+. Пројекат се бави заједничким темама и проблемима везаним за приступ образовању, запошљавању, становању и овој социјално искљученој и често дискриминисаној групи – Ромима.

Обука је одржана са партнерским земљама (Румунија, Грчка, Италија) на Родосу од 14. до 18. фебруара. Активности обуке биле су усмерене на разумевање значаја и улоге школе у подршци ромским ученицима. Кроз размене искустава и примере из других европских држава укључених у овај задатак, учесници су сазнали како се подиже мотивација и самопоуздање код родитеља и деце, како се боље изграђују односи у породицима ромске популације, како се продубљују знања и вештина за даљи рад наставника и сарадника.

Извор: Општина Рума