ОД 1. ОКТОБРА УКИДА СЕ ПЕЧАТ ЗА УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

Удружења, задужбине и фондације од 1. октобра више неће имати обавезу употребе печата у свом пословању, наводи се у саопштењу Агенције за привредне регистре.

Са почетком примене одредбе члана 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 44/2018), 1.октобра 2018. престаје обавеза за удружења, задужбине и фондације да користе печат у свом пословању.

Овом одредбом стављене су ван снаге одредбе Закона о удружењима и Закона о задужбинама и фондацијама, које су прописивале обавезу коришћења печата у пословању ових правних лица, као и обавезу да се Статутом уређује изглед и садржина печата.

То значи да Регистратор Регистра удружења и Регистра задужбина и фондација од 1.10.2018. године неће тражити да удружења, задужбине и фондације Статутом уређују изглед и садржину печата, нити ће тражити да у свом пословању користе печат.

 Извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије